inzerenti

EQUI banner je systém, který spravuje mnoho různých webů, jež mají jedno společné - jejich zaměření je hipotématické, jejich obsah je aktivní, vykazují zajímavý CR* a sdružují společné cílové skupiny.

Reklamní síť webů, kterou EQUI banner disponuje dokáže pokrýt veškeré potřeby inzerenta a ještě přidat zajímavé bonusy a výhody.

V první řadě je systém EQUI banner připraven oslovit přesnou cílovou skupinu počínaje profesionálními jezdci přes aktivní jezdce amatérské až po chovatele koní i aktivní equology**.

Hlavní výhodou tohoto systému je cirkulace reklamy v různých formátech mezi rozličnými weby, jako jsou zpravodajské portály, zájmové weby, stránky různých sdružení, spolků, jednotlivých subjektů, oddílů, ale také osobních blogů, které vykazují zajímavé návštěvnosti a pestrou škálu návštěvníků se společnými zájmy.
Touto cirkulací a rozprostřením reklamy na různé weby je zajištěno, že se jednotlivá reklamní sdělení neokoukají, že s každým novým reloadem stránky je zobrazena jiná reklama, barevně a obsahově rozdílná od předchozí.
Takto je zvyšována citlivost návštěvníka - čtenáře webu a odbourává se u něj reklamní slepota***.


*click rate - poměr mezi počtem zobrazení a počtem prokliků
**equolog - komunitní výraz, který pod sebe sdružuje veterináře, trenéry, cvičitele, organizátory hipologických akcí a pod.
***reklamní slepota - definice stavu a postoje člověka k jednotlivým formám reklamy. Více informací o reklamní slepotě se dozvíte zde a teké zde.
 

equibanner je členem mediální sítě